Prioriteit voor cyberbeveiliging

Gegevensverlies vormt een risico bij online realtime bookkkeeping. Het implementeren van een  back-up en herstelplan is daarom van belang. Regelmatig back-ups van financiële gegevens, gecombineerd met een herstelplan, zorgen ervoor dat bedrijven snel kunnen reageren op situaties zoals dataverlies door technische storingen, menselijke fouten of cyberaanvallen.

Online boekhoudsystemen zijn handig, maar hebben ook beveiligings uitdagingen. De toenemende dreigingen van cyberaanvallen vereist aandacht en maatregelen. Denk hierbij aan sterke wachtwoorden, gegevensencryptie, regelmatige software-updates behoren tot de belangrijkste beveiligings praktijken.

De focus ligt niet alleen op de technologie maar ook op de mens. Medewerkers moeten bewust worden gemaakt van hun rol in cyberbeveiliging door trainingen over het herkennen van phishing en andere cyberaanvallen.

Regelgeving en naleving van online boekhouding

Niet alleen de technologische aspecten zijn belangrijk voor veilige online realtime bookkeeping, maar ook het naleven van regels en voorschriften. Denk hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die strenge regels oplegt aan bedrijven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

Daarnaast vraagt de financiële sector om specifieke regels te volgen zoals de Nederlandse Bankwet en de Wet Financieel Toezicht. Dit betekent dat bedrijven moeten zorgen voor naleving om online boekhouding veilig en legaal te houden.

Leveranciers van online realtime boekhoudsoftware

Bij het selecteren van leveranciers van online boekhoudsoftware, dien je als bedrijf rekening te houden met de betrouwbaarheid en beveiligingsmaatregelen van de aanbieder. De provider moet regelmatig beveiliging tests uitvoeren en deze resultaten beschikbaar stellen aan klanten.

Daarnaast speelt de locatie waar de gegevens worden opgeslagen een rol. Het is van belang om te achterhalen in welke mate de server is beveiligd en waar de fysieke server zich bevindt.

Veilige digitalisering van financiën

Veiligheid binnen online realtime boekhouding is iets waar technologie, mens en juridische factoren samenkomen. Het vraagt een benadering waarbij beveiliging en naleving in elke stap van het proces worden meegenomen. Als bedrijf doe je er goed aan om een duidelijk beveiligingsbeleid op te stellen en te handhaven, bijgewerkt met de meest actuele dreigingen en oplossingen. Het waarborgen van de veiligheid van online boekhoudsystemen is een belangrijke stap om de betrouwbaarheid en integriteit van bedrijfsinformatie te behouden en te beschermen. Een veilige online boekhouding is een krachtig hulpmiddel voor bedrijfsgroei en stabiliteit in het digitale tijdperk.

Terug naar Beveiliging